Network ve Sunucu Hizmetleri

Kurumsal firmaların ağ ve sunucu altyapılarında kullanılan servislerin çözümlemeye yönelik verimli şekilde çalışabilmesi için gerekli uygulamaların titizlikle seçilmesi gerekir. Böylelikle sunucu uygulamalarının oluşumu sağlanmış olur. Ayrıca gereksiz ağ veya sistem hataları en aza çekilerek akışın standart bir şekilde devam etmesi sağlanır.

DNS (Domain Name System) host isimlerini IP adresine çeviren karışık yapıdaki veri tabanıdır. Böylece akla gelmesi zor olan IP adreslerinin yerine daha basit olarak bilinen host isimleri kullanılır. DNS sunucusu kurduğumuz müşterilerin ağlarındaki bilgisayarlar daha anlaşılır ve kolay bir yapı oluştururlar.

Yasa ve düzenlemeye göre firmalar kendi iç yapılarındaki ağlarında dağıtılmış olan IP bilgilerini kullanıma girdiği tarih ve saatten itibaren bilgisayarlarının MAC adres bilgileri ile birlikte kayıt altına almak zorundadırlar. Bu düzenleme doğrultusunda tüm ağ trafiğini istediğiniz gibi analiz etmenizi sağlayan çözümlemeyi sağlamış bulunuyorsunuz.

Bu sistem, kendi iç yapılarında oluşan hata veya yavaşlık durumlarıyla ilgili ya da oluşabilecek kesinti anında ağ yöneticisini SMS, E-posta yada oluşturulan monitoring sistemi sayesinde haberdar edebilmektedir.

Bilişim Teknolojisiyle yaşadığımız bu dönemde merkezi yönetim çözümleri şirketler için önemli bir hal almış durumdadır.  Merkezi yönetim oluşan problemleri azaltmak ve çözümlemek adına müşterilere sunduğumuz hizmetimizdir.

Ağ çözümleri sağlamada müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ağ altyapısı, topolojisi ve firma ihtiyaçları göz önüne alınarak ileriye dönük tasarımlarla çözümler sunuyoruz. Network sistemlerinde çıkabilecek problemleri önceden hesaplayıp donanım, yazılım ve destek alanlarında bütünleşik çözümler üretiyoruz.

Her türlü network cihazı hızlı ve kolay bir şekilde temin edilir. Cihazların kurulumunu uzman mühendislerimiz yapar ve periyodik kontrollerle olası sorunların önüne geçilir.

Uzman teknisyenlerimizin yerinde tespitleriyle ağın maksimum düzeyde hızlı olması için uygulamalarda maliyetin de göz önünde tutulması bizim için önemlidir. Sistemi karmaşıklaştırmadan ve ekipman giderlerini yükseltmeden kullanıcı verimliliğini arttırmak için en uygun optimizasyon sağlanır.

Yönetim için uzman kadromuzla tamamen kuruma özel planlamanın sonunda güvenlik, yapısal kablolama, kaynak kullanımı, fiziki şartlar ve ağ trafiği loglama göz önüne alınarak gerekli alt yapı kurulur.

Ağ analizinde güncelleme, güvenlik ve yeni teknolojilerin sistemde uygulanması sistemin risk olasılığını aşağı çekerken performansı arttırır.

Kurumların güvenlik seviyesi, ileriye dönük büyüme hızlarını belirler. Güvenlikle ilgili olası problemlerin getirdiği mali yük diğer zararların kat kat üstünde olabilir. Kurumunuzun bilişim sistemlerini kapsamlı bir açıklık testinden geçirerek güvenlik seviyenizi artırmaya yardımcı oluyoruz. Bunu yaparken doğru güvenlik politikaları ile tanınmış kullanıcıların bilgiye erişiminde hızı ön planda tutuyoruz.

Müşterilerimizin bilişim sistemlerindeki problemlerin tespit edilip giderilmesi için güvenlik gereksinimlerinin saptanması ve alınan sonuçlara göre güvenlik politikaları ve çözümleri tasarlanıp sunulması hizmetlerini sağlıyoruz.

Tehditleri en yoğun görüldükleri yerde yani ağ geçidinde tespit etmek için gelen ve giden HTTP, FTP, IMAP, POP ve SMTP paketlerini kontrol eden çözümlerimizle internetteki en son tehditleri önlemeyi garanti ediyoruz.

Güvenlik duvarı(Firewall), iç ağa gelen ve iç ağdan çıkan trafiği denetlemek ve yetkisiz erişimleri ve zararlı aktiviteleri tespit edip önlemek için tasarlanmış yazılım veya donanım tabanlı olarak ya da ikisinin bileşimi olarak üretilen ağ güvenlik cihazlarından biridir. Ağa giren veya ağdan çıkan tüm trafik firewall üzerinden geçirilerek her bir mesajın incelenmesi ve daha önceden belirlenmiş güvenlik ölçütlerine uymayan mesajların bloke edilmesi sağlanır. Böylece güvenli olarak nitelendirilen kurum iç ağı ile güvensiz ağ olarak nitelendirilen internet arasındaki trafiğin erişim kontrolü ve denetlenmesi sağlanırken saldırı veya tehdit unsuru taşıyan mesajların iç ağa erişmeden engellenmesi amaçlanmaktadır. Güvenlik duvarı yapılandırılırken kurallarda belirtilen trafiğin ağa erişimine izin verilip diğer tüm trafiğin engellenmesi esasına göre ayarlama yapılmaktadır.

Ağ güvenlik duvarı (firewall), kurumun yerel ağı ile dış ağlar arasında bir geçit olarak yapılandırdığımız ve internet trafiğinde kurumun karşılaşabileceği sorunları gidermede kullandığımız bir çözümdür. Bu çözümü donanım ve yazılımın entegre olduğu sistemlerle hizmetinize sunuyoruz.

Olası atak, ihlal ve tehditlerin tespiti için ağda gerçekleşen aktivitelerin izlenmesi ve trafiğin analiz edilmesini sağlayan yöntemleri kapsayan saldırı tespit sistemleri(IDS) önemli güvenlik bileşenlerinden biridir. Saldırı engelleme sistemleri(IPS) ise saldırıların saptanıp önlenmesi işlemlerini kapsayan ağ güvenlik sistemleridir. Intrusion Detection System (IDS), ağdaki paketleri izler ve kötücül yazılımlarla karşılaştığında ağ yöneticisine uyarı gönderir. IDS aynı zamanda bir saldırı saptadığında, firewall ya da router ayarlarını tekrar yapılandırarak benzer bir saldırı geldiğinde etkisizleştirme işlemini gerçekleştirir. Saldırı gerçekleştiğinde bunu yapan kaynağın tespit edilip sisteminize erişiminin engellenmesini de sağlar.

VPN çözümleri, kullanıcıların özel ağlara uzaktan bağlanıp sistemi kullanabilmelerini sağlayan fiziksel bağlantı gerektirmeyen sanal özel ağlar olarak tanımlanmaktadır. VPN, uzak kullanıcı ile ağ arasındaki iletişimin şifreli olarak gerçekleştirilmesini ve kullanıcı IP adresinin gizli tutulması gibi güvenlik hizmetlerini sunmaktadır. VPN’in en büyük avantajı kullanıcı ile özel ağ arasında güvenli bir tünel oluşturarak hassas verilere sahip olan kurumların siber saldırılardan korunmasına yardımcı olmasıdır. Bir diğer avantajı ise kullanıcının IP adresini gizleyip sadece özel ağın IP adresini görünür hale getirerek kullanıcıların internet üzerindeki aktivitelerinin üçüncü taraflarca izlenmesi zorlaştırılmaktadır. VPN veri iletiminin temel bileşenlerini ESP ve AH protokolleri oluşturmaktadır.

Genel telekomünikasyon altyapısını kullanarak, ‘tunneling protocol’ ve güvenlik prosedürleri aracılığı ile güvenli ve özel veri aktarımını sağlayan sanal özel ağ teknolojisine VPN adı verilir. Bu teknolojiyle müşterilerimize özel hat tahsis edilmesi yerine aynı hizmeti daha düşük maliyete herkes tarafından paylaşılan altyapıdan temin edilmesini sağlıyoruz.