Network Çözümleri

Network ÇözümleriNetworkyani teknolojik cihazların ve özellikle bilgisayarların kablolu yada kablosuz şekilde birbirleriyle olan irtibat ve bağlantılarının en verimli şekilde bağlanması seklinde gerçekleşmektedir. Bu bağlantıların verimliliği ve en iyi şekilde yapılması da yine bu konuda uzman ekipler barındıran çözüm üretebilen danışmanlık şirketlerinin olmasıyla çözüme kavuşmaktadır.

Network çözümleri ağ işlemlerinin düşük maliyetlerle en yüksek verime hızlandırılması gibi sektörde öne geçebileceği çözümler sunulmasını kapsayan kapsamlı ve çeşitli yöntemleri kapsamaktadır. Bunlardan birkaçını su şekilde açıklayabiliriz.

Network Güvenliği Hizmetleri

Network KurulumuÖzellikle bir kuruluş için gerek mali açıdan gerekse üretim bilgileri gibi konuların güvenliği kuruluşun ileriye dönük büyüme hedeflerinde büyük erozyonlara sebebiyet verebilir. Network güvenliği çözümleri bu bilgilerin açıklarının test edileceği sistemler sayesinde güvenliğin en üste seviyelere çıkararak kurulusun önemli bir açığını ortadan kaldırarak önlenemez kayıpları minimuma indirgemektedir.

Network Kurulumu

Ağ bağlantılarının sağlanmasında öncelikle kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gereken hedefler belirlenir. Ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanabilecek network çözümleri hayata geçirilerek en önemli hedef olan verimlilik geliştirilmeye çalışılır. Özellikle bu alanda çıkabilecek problemleri önceden tespit ederek gerçekleşmesini önlemek için gereken hesaplamalar yapılır. Bu olası durumlar bertaraf edilmek üzere gereken yazılım ve donanım sisteme eklenmesi seklinde önceden bir bütünleşik çözüm üretilir.

Network Yönetim ve İzleme Çözümleri

Network Güvenliği HizmetleriÖzellikle network işlemlerindeki maliyeti minimuma indirmek ve bu alandaki hızı maksimum seviye ulaştırmak amaçlı yapılan çözümlerdir. Birçok farklı birimden oluşan ve dolayısıyla farklı yerlerde yerleşik bulunan birimlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin en etkili ve hızlı şekilde sağlanmasını amaçlar. Bunun yanında birçok yerde bulunan bu farklı birimlerin tek elden merkeze bağlanması ve gerekli yönetimin sağlanması içinde büyük önem taşımaktadır. Bu şekilde yönetim maliyetleri azaltılmış ve gereken hızda sağlanmış olur.

Network çözümleri özellikle kuruluşların ihtiyaç duydukları gerek kurulum gerekse güvenlik hizmetlerinin tamamını kapsayan hizmetlerdir. Bu hizmetleri vermek üzere oluşturulmuş olan bilişim ve teknoloji konusunda yetkin eğitimli uzmanların gerekli incelemeleri yaparak elde ettikleri veriler ışığında gerçekleştirilmektedir Bu konuda en önemli sonuç işletmenin performansına, hızına olan katkı ve bu hız ve performans sayesinde kurumun elde ettiği kârlılığın, kazanımların pozitif yönde artışının sağlanmasıdır.